Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - nitram

#1
Dobrý den. Šlo by prosím do hlavní obrazovky doplnit při překryvu map posuvník pro ovládání průhlednosti?
#2
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / WMS - Katastrální mapy
September 17, 2014, 07:52:52
Již delší dobu zkouším WMS katastrální mapy zobrazit na různých mapách s těmito výsledky:
- tar mapa (ZM 1:10000): WMS mapa se nezobrazuje
- sqlitedb mapa vytvořená z výše uvedené tar mapy: WMS se zobrazuje komlet
- sqlitedb mapa (cyklo ShoCart): z WMS se zobrazují pouze hranice katastrů a polohová bodová pole, ostatní prvky ne.
S jakými mapami jdou tedy zobrazit WMS mapy? Díky za odpověď.
#3
Jak prosím vypnout na mapě zobrazené kešky z GeoGet databáze, které se zobrazily pomocí Live mapy. Nemohu na to přijít. Děkuji.
#4
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Stínování mapy
August 26, 2014, 08:45:59
Šlo by prosím nějak nastavit intenzita stínování reliéfu, případně i směr "nasvícení"?. Děkuji za odpověď.
#5
Používám i rastrové mapy ZM10, které jsem používal v TrekBuddy (.tar). Mapy lze v Locus zmenšit jen do určitého zoomu. Lze nějak toto nastavit? Díky za odpověď.
#6
V informacích o stopě se uvádí i vzdálenost stoupání a klesání a pak také vzdálenost po rovině. Jak je nastavené kritérium pro rovinu? Například při lyžování v délce 92 km byla vzdálenost po rovině 2,5 km. To se mi zdá docela hodně. Díky za případnou odpověď.
#7
Hledám a nemůžu najít, jak odstranit složku s mapama ve správci map. Pouze jdou jednotlivé mapy mazat (a to i skutečně na kartě). Chtěl bych jen odstranit složku, kterou nechci aby Locus nabízel s mapama. Díky za případnou odpověď.