Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - MedoMys

#1
Ahoj,
nevím, v jaké fázi je momentálně vaše spolupráce s Arcaem na addonu pro geocaching, ale testoval jsem poslední verzi s 2 postřehy:
1. Když jsem zvolil 50 bodů, v pořádku se keše načetly v addonu a zobrazily v Locusu. Když jsem zvolil 200 bodů, keše se všechny načetly v addonu, ale v Locusu se nezobrazily.
2. Neimportovaly se do žádné kategorie, pouze jako dočasné objekty, které po restartu Locusu zmizely. Bylo by možné tyto importované keše uložit do nějaké předdefinované kategorie, nebo dát na výběr některou z existujících ?
#2
Dnes jsem v terénu zjistil, že když edituji souřadnice bodu, tak po uložení zůstanou ty původní. Stejně tak při vložení nového bodu na pozici kříže, se bod vloží na pozici kříže, i když při editaci vkládaného bodu zadám jiné souřadnice. Verze 1.5.2
Netuším, co dělám špatně, ale toto mi dřív fungovalo správně ...
Edit: ve verzi 1.6 ten stejný problém.
#3
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / GPS signalizace
April 01, 2011, 21:54:21
Abych se vrátil ke svému přetrvávajícímu problému ;)
Nainstaloval jsem si poslední verze, 1.3 Pro a Free. V obou zase obvyklý problém - signalizace GPS při vypnuté GPS.
Ale - zjistil jsem jednu zajímavou věc. Po spuštění Locusu je GPS signalizována vždy, ale když ji "skutečně" zapnu a počkám, až se chytí družice, začne se chovat normálně. Tj. vypnutím vypne a zapnutím zapne. Po restartu Locusu zase chybně, po fixu se zase spraví ... atd.
Tak nevím, jaká je souvislost. Nemůže to být nějaká skrytá funkce Androida, že třebas když vidí, že spuštěná aplikace využívá GPS a není známa poloha, snaží se zarputile "zapínat" GPS, a jakmile se chytí, chová se už normálně podle požadavků aplikace ?
Zkusím ještě verzi 1.3.0.2 a předpokládám, že ta se pro změnu bude chovat korektně.  8-)
Jinak se tím nenech nijak zatěžovat, jen kdybys náhodou měl nápad, v čem by mohl být zakopán pes, budu rád za jakýkoli pokus ...
#4
Přidám též jedno přání - je nějaká šance přidat do online map základní mapy ČR, měřítko 1:10000 ? Používám je téměř pořád, přijdou mi mnohem použitelnější než třeba orto ...
Např. zde :
http://geoportal.cuzk.cz/cuzk_wmsklient ... 370.818569
#5
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Prvotní postřehy
March 12, 2011, 11:25:46
Ahoj,
řadu let jsem užíval OZI Ce pro turistiku a posléze i geocaching. Nebyla úplně ideální, ale docela mi vyhovovala. Nyní PDA dosloužilo a byl jsem nucen se poohlédnout po něčem novém, takže jsem logicky skončil u Androida a nyní soudím, která aplikace by byla nejvhodější. Velice se mi líbí tvůj Locus, má naprosto úžasnou práci s mapama, a moc rád bych ho používal. Při testování jsem narazil na pár postřehů, o které bych se chtěl podělit a třeba je vezmeš v potaz jako námět na vylepšení ...  ;)

1. Co mi tu schází je možnost nabídky map na aktuální pozici. U online map je to asi trochu problém, ale u offline map by to třeba šlo nějak pořešit, aby se nabídly ty, které daný bod opravdu pokrývají, a ne celý adresář (můžu tam mít různé země, podle toho, kam zrovna cestuju).

2. Byl jsem zvyklý, a přijde mi to mnohem užitečnější, aby se při navigaci ukazovala vzdálenost a směr od kříže, a ne od aktuální pozice. Převažují situace (tedy aspoň při mém způsobu používání map), kdy potřebuji zjistit vzdálenost cíle od nějakého místa. Kdyby to tak fungovalo, ukazovalo by to vzdálenost od aktuální pozice při zapnutém centrování na pozici, a vzdálenost od kříže při vypnutém.

3. Nedalo by se zobrazovat vzdálenost a směr podobným způsobem, jako jsou řešeny ovládací ikonky ? Tj. na kraji obrazovky, písmo na šedém průhledném podkladě. Ono je to totiž stávajícím dynamický způsobem často špatně čitelné, podle toho, jaká je barva mapy. Navíc, pokud se přiblížím k cílovému bodu, tyto údaje i zavazí. (pozn.: kompas při přiblížení nerad používám). Teď mě napadá, že naprosto jednoduše by to šlo jako další volba u toho hlavního pole, jak je nápis Locus, kde už jsou k dispozici volby GPS, souřadnice, záznam stopy, ....

4. Byla by možná volba jednoduché čáry při navigování, místo té šipkované ?

5. Šla by udělat možnost projekce bodu azimutem a vzdáleností od aktuální bodu ? Docela užitečná věc ;)

6. Co se týká geocachingu, o tom provázání přídavných bodů ke keším už jsi psal, že uvažuješ, tak bych se též přimlouval. Ohledně tech přídavných bodů, všimnul jsem si, že bereš jako jejich názvy atribut <name>. Ten je nicneříkající a měl by sloužit pouze jako údaj pro provázání bodu s keší - jako zobrazovaný název bodu by se měl brát <desc> a pak v podrobnostech zobrazit <cmt>.

Kamarád kdysi kvůli nespokojenosti s existujícími začal vyvíjet vlastní mapovou aplikaci. Bylo to něco v podobném duchu, a bylo tam několik věcí, díky kterým bylo používání naprosto plynulé a bez prodlev. Neznám algoritmy tvého systému, ale jestli by to mohlo přinést nějaké pozitivum, nastíním :

7. Pří importování bodů (asi taky používáš databázi ) tvořil jakýsi index, předpokládám, že něco na způsob pojmenování mapových dlaždic. Prostě číslo, které jednoznačně identifikovalo pozici bodu a dal se provést jednoduchý rychlý SQL dotaz na získání viditelných bodů na aktuálním výřezu mapy. Testoval to, naplnil databázi zhruba 500 000 body a výsledek měl vždy okamžitě. Netuším, jestli vždy procházíš celý soubor bodů a načítáš do paměti (asi jo, trvá nějakou chvíli, než se po spuštění načtou), ale toto řešení mi přijde velice elegantní a paměť i čas šetřící.

8. Při zobrazování online map si vždy "ve volné chvíli" načítal do paměti dlaždice, které byli v okolí těch, které byly alespoň z poloviny viditelné na displeji. Tím dosáhl toho, že při posunu mapy kterýmkoli směrem měl nejbližší okolí k dispozici a nemusel čekat na načtení.

9. Body se zobrazovaly stylem "rozhrnující se obilí". Tj. každý bod byl na špendlíkové nožce a až nahoře byla ikona bodu. Špendlíky se směrem od středu odkláněly (čím blíž středu, tím větší odklon), takže vždy byl střed mapy čistý a přehledný, i při hustém pokrytí waypointy.

Toť mé postřehy k současnému stavu Locusu, třeba ti některý z nich nepřijde od věci a necháš se inspirovat. 8-)