Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - mirok

Pages: [1]
1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Mapa Dunaja
« on: June 25, 2013, 22:17:50 »
Na stránkach Slovenského vodohospodárskeho podniku http://www.svp.sk/dunaj/default.asp?ACT ... =14&mnu=14 sú k voľnému stiahnutiu elektronické plavebné mapy k nekomerčnému používaniu. Prosím o pomoc, radu ako tieto mapy dostanem do Locusu.

Ďakujem

Pages: [1]