Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Peter69

#1
Po inštalácii novej verzie Locus (aktuálne 2.7.2) sa mi stratili všetky predchádzajúce zaznamenané trasy. Posledná zaznamená pochádzala zo septembra 2012, no už neviem akú som mal vtedy nainštalovanú verziu Locus. V adresári ..Locusdata som našiel súbor dbtracks.sqll, ktorý obsahuje tieto staré trasy. Ako dokážem tieto staré trasy naimportovať/sprístupniť v aktuálnej verzii?

Ďakujem
Peter