Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - jirwo

#1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / nejde import dat
February 16, 2012, 12:52:55
Po upgradu gc.com 14.2.2012 mně nejde importovat data do Locusu,
Locus se snaží importovat, jsem stále na 0 bodů, potom skočí hláška,
problémy se souborem xxxxxx.gpx
Zkoušeno s více soubory, nejde
Zkoušeno s funkčním souborem od kolegy, nejde
Použil jsem starý soubor z listopadu 2011, to jediné šlo.
Má někdo stejný problém?
Co mohu ještě vyzkoušet?
Dík
Jirka