Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Neo1tex

#1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / import GPX tras
January 25, 2012, 16:34:34
Prosím o vysvětlení, zda je to skutečně tak složité, nebo jen něco nechápu. Jde mi o import GPX tras do aplikace. Skutečně není možné nakopírovat deset předem naplánovaných tras do nějaké složky v telefonu a v programu s nimi rovnou pracovat? Opravdu musím jednu podruhé importovat přímo v aplikaci??

Děkuji za odpověď