Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - meris

#1
Zdravím,
přešel jsem na vektorové mapy z http://osm.paws.cz/ v Locusu se mi líbí turistické theme. Bohužel nezobrazuje cyklostezky a cyklotrasy. Existuje nějaká možnost, jak to jednoduše zobrazit?