Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - MiMiNo

#1
Ahoj,
Locus Pro používam len pár dní, takže môj problém bude pravdepodobne asi v užívateľovi a nie v programe, keďže je nepravdepodobné, že by takú chybu zatiaľ nikto nenašiel :)

Verzia Locus-u: 1.13.6 z 24.10.2011
Popis:
1) v "Správca údajov -> Body záujmu" mám zobrazené dva POI, každý má priradenú fotografiu (vidím malý náhľad a dá sa zobraziť aj veľká fotografia => Locus o fotkách vie).
2) v "Správca údajov -> Export údajov -> Body záujmu" vyplním:
    - Názov exportu: testExportPOI
    - Typ exportu: GPX
    a potvrdím "Export".

Dostanem oznam, že boli vyexportované 2 body a 0 stôp, čo súhlasí.
Problém je, že vo vyexportovanom GPX súbore (viď príloha) nie je žiadny odkaz na JPG súbor :(

Poznámka: Locus používam na mapovanie pre OSM.org/freemap.sk, takže s vypĺňaním údajov pre POI sa neobťažujem, kliknem na "Ignorovať" a Locus si POI pridá (fotka sa uloží do data/photo_poi/Bodzaujmu_1318766702038.jpg)... možno to spolu súvisí, možno nie.

S pozdravom
MiMiNo