Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - 4pavol

#1
Dobrý deň,
poprosil by som vás o odstránenie nasledovného nedostatku.

Pri aktivovanom kompase sa neprispôsobuje otáčanie názvov miest, obcí atď. Rovnako sa problém týka čísel ciest, a čísel domov.
Orientácia názvov je fixovaná ako na rastrovej mape a takže sa stáva, že sú často hore nohami.
Na screenshote je offline vektorová mapa.

U konkurentov mapy.cz to funguje správne.

Vzhľadom k tomu, že ide o vektorovú a nie rastrovú mapu, nemal by byť problém tento nedostatok odstrániť. Budem rád pokiaľ to bude pre vás priorita.

Funkcionalita kompasu/orientácie mapy je skvelá vec. Napríklad pri cykloturistike vám to pomáha lepšie sa zorientovať pri neprehľadných križovatkách kde máte odbočiť.
Názvy hore nohami pôsobia esteticky dosť rušivo.

Vopred veľká vďaka

You cannot view this attachment.
#2
Dobrý deň,
existuje nejaký spôsob ako importovať geologické offline mapy do Locus map (alebo Locus GIS)?
https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/geologicke-mapy/
Pokúšal som sa o to, ale nepodarilo sa mi to.
Aby som maximálne uľahčil prácu ľuďom, ktorí mi budú radiť, tak posielam aj video návod ako stiahnuť offline mapy:
https://youtu.be/RCsnsaWXin0
Po správnosti by tam mala byť viditeľná aj legenda s dosť bohatým popisom
Vopred ďakujem veľmi pekne za rady :)
#3
Dobrý deň,
existuje nejaký spôsob ako importovať offline mapy terénu zo ZBGIS máp do Locus map (Locus GIS)?
https://zbgis.skgeodesy.sk/
Pokúšal som sa o to, ale nepodarilo sa mi to.
Aby som maximálne uľahčil prácu ľuďom, ktorí mi budú radiť, tak posielam aj video návod ako stiahnuť offline mapy. https://youtu.be/QlDurzYdiwE
Nie som profesionál, takže by som bol rád ak by to bolo možné vo free verzii.
Vopred ďakujem veľmi pekne za rady.