Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - milh

#1
Najvhodnejší spôsob ako dostať mapy pokrytia do mobilu je grabnúť ich priamo z webu. Nástrojom MapGraber zoskenuješ potrebnú oblasť webovej mapy a uložíš ako obrázok. Pri veľkom objeme dát oblasť rozdeliť na viac obrázkov.
V Locuse je potom možné obrázok nakalibrovať a použiť ako mapu. Taký obrázok je možné použiť aj ako priehľadnú vrstvu nad inou mapou.
Tiež je potrebné upozorniť na dodržiavanie autorských práv vlastníka mapy. :-)
The following users thanked this post: wlashack