Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - BranoL

Pages: [1]
1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Chyba v grafe stopy
« on: July 06, 2011, 09:44:03 »
Našiel som jednu chybičku. V grafe stopy keď mám zobrazenú na osy Y rýchlosť a zazoomujem graf tak sa v ňom nedá posúvať v čase, alebo vzdialenosti  do strán, možno tu súvisy s tým, že na osi X sa mi nezobrazuje časová stupnica, alebo stupnica vzdialenosti. V prípade, keď  je na osy Y nastavená nadmorká výška je to OK. Ďalšia taká kozmetická chyba - popis osy Y "Rýchlosť(km/h)" je na pravej strane grafu a prekrýva sa z stupnicou osy Y

Ďakujem

Pages: [1]