Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Tomas Filipek

#1
Vím, že se jedná spíše o estetickou záležitost. Pokud by byla možnost přidat ikonku kolobežky do činností u infa o trase, to by jistě potěšilo velkou část hlavně českých uživatelů.