Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - robertSVK

#1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Pád Locusu
May 30, 2019, 09:35:25
To by som inak jačal... :-)

Edit: každopádne pády sa ma netýkajú, všetko beží ako má.
#2
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Pád Locusu
May 29, 2019, 14:57:54
Ee, je to obrazovka tesne pred Locus Map Inicializácia. Svieti asi sekundu.
#3
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Pád Locusu
May 29, 2019, 05:35:05
Tak mne nepadá, ani predošlá verzia. Ale objavuje sa mi pri štarte podivný artefakt. To mi nerobilo. J530f, android 8.
#4
Tak teraz som skúsil a no problem. Použil som autom. Galaxy J5-2015
#5
Tak hlavne, že sa to podarilo vyriešiť. Xiaomi telefóny nie pri každej App rešpektujú toto nastavenie.
#6
Xiaomi je známe príšerným manažmentom spotreby. Sú toho plné fóra. Nechodia notifikácie, zabíja app na pozadí a pod.