Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - golem team

Pages: [1]
1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: GC - Corrected Coordinates
« on: April 29, 2011, 09:16:24 »
Jsem úplně nový uživatel Locusu a musím říci že jsem nadšen.Jediné co mě chybí je právě odlišení vyluštěných a nevyluštěných keší. Jsem zvyklý měnit coordinates v GSAKu a exportovat je - zatím to dělám tak že exportuji jen vyluštěné, ostatní si do mapy neposílám. Pokud by se změnila ikona vyluštěných (nebo changed coordinates) keší, byl b y Locus pro mé účely prakticky dokonalý.

Pages: [1]