Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Karlos372

#1
Před časem jsem si stahl aplikaci Locus free a delal si záznamy. dostaljsem se k hodnote okolo 900 záznamů a pak se prestalo políčko pro zápis zobrazovat. Výsledke reinstal a stejne zapsanou trasu nelze uložit. Nastavil jsem automatické uložení a to samé. Boční panel se nezobrazuje. Je v tom nějaká finta a nebo existujenějaké omezení a konec???