Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Mendosino

#1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Zaznam stopy
April 16, 2013, 10:16:41
Zaznamenal jsem problém u svého zařízeni Star N9500 S4 MTK6589 Quad core 1.2Ghz Android 4.2. Locus mám ve verzi Locus Pro 2.10.2. Problém je při záznamu stopy. Záznam se na mapě zobrazuje spravně i čas je korektní, ale ukazuje podstatně věší vzdálenost. Např. 18Km vykazuje jako 190Km. Neznáte někdo řešení, resp. změnu nastavení.