Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - voldapet

#1
@Will C
the last (or previous version) was generated from a CMYK raster and there is a step that converts CMYK to RGB. Do you know if you updated from some slightly older version? Is there any older map on your device, so we can compare them? Thanks, Petr
#2
Dobrý den,
děkujeme za zprávu. Jedinou možností jsou teď skutečně pouze vlastní ikony. Bohužel si nejsem jistý, jestli plně rozumím Vašemu způsobu použití. Jaké prvky a jakým způsobem je mapujete. Mohl bych Vás požádat o doplňkové informace k:
- s kolika voj. symboly pracujete
- co prosím představuje "modifikátor pro další úpravu ikony", "úkolová slovesa"

Možná by Vám pomohla spíš naše druhá aplikace Locus GIS https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus.gis Která je vyvíjena speciálně pro mapování, sběr bodů/linií/polygonů v terénu.

(toto vlákno je veřejné, můžete mě případně zaslat osobní zprávu zde na fóru nebo kontaktovat na help@locusgis.com )

Petr V.
#3
You could try the standardized .mbtiles format, but I think the advantages/limitations are similar to DB RMAPS.
#4
Troubles & Questions / Re: MVUM redux
February 26, 2024, 11:23:49
Thank you for the excellent video. I realized one more option - you can view the WMS in QGIS and export the "current" view as .mbtiles (using QMetaTiles) Anyway, your 2nd or 3rd way is definitely better.
#5
Dobrý den,
k vašim dotazům
1. pokud taková služba existuje, tak bude možné ji přidat do Locusu. Nicméně se domnívám, že císařské otisky nejsou k dispozici jako bezešvá mapa. Nicméně zkuste prohledat nebo kontaktovat Archiv ZU, jestli takovou WMS nabízejí.

2. WMS se mapy obecně nelze použít pro offline. Napadá mě pouze (i vzhledem k předchozímu bodu) možnost transformovat jednotlivé císařské otisky do .mbtiles formátu. Tedy získat snímek císařského otisku a ten s využitím softwaru QGIS exportovat do formátu .mbtiles. Postup je uveden v https://help.locusgis.com/support/solutions/articles/47001094929-how-to-import-geotiff-or-geopdf

3. Bohužel toto není možné

4. Přiznám se, že v této oblasti moc zkušeností nemám. Můžete využít zmíněný QGIS - naplánovat trasu - exportovat ji do KML a ten importovat v Locus Map. Případně samozřejmě můžete využít plánovač přímo v Locus Map aplikaci

Petr V.
#6
Quote from: freischneider on February 08, 2024, 16:21:47Ich finde das auch nicht ganz glücklich. Oft wird halt vergessen weitere Informationen anzugeben. Ich würde alle Parkplätze nehmen außer Privat usw.
Aber du kannst es verbessern in dem du solche Parkplätze in OSM mit Informationen füllst. Kostenlos, Anzahl Plätze, begrenzte Parkzeit (sehr wichtig)öffentlich oder Kunden, Privat usw. Ganz gut geht das vor ort mit OSMgo App.

Unfortunately, there are lots of parking lots that are private but this information isn't available in OSM. For this reason, we display only parking lots with defined "access"
#7
Hallo,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Locus POIs sind streng bei der Anzeige von Parkplätzen und es werden nur Parkplätze mit access=yes|public|customers angezeigt.

Vielen Dank
Petr

-- EN --
Hello,
thank you for your message. Locus POIs are strict when displaying parking lots and only parking lots with access=yes|public|customers are displayed.

Thank you
Petr
#8
Troubles & Questions / Re: MVUM redux
January 29, 2024, 07:38:08
I understand your point, but WMS is technically different from tiled online maps and cannot be used as a "source" for an online map.
#9
Troubles & Questions / Re: MVUM redux
January 27, 2024, 09:13:40
I'm sorry but it's not possible to use WMS map as a source for Locus Online Maps
#10
Troubles & Questions / Re: MVUM redux
January 22, 2024, 14:42:21
I quickly checked the map services you sent me and it seems that data are distributed only in vector format
"Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF"

These formats are not supported by Locus. So the best solution IMHO is the QGIS and export to .mbtiles format
#11
Maps / Re: New vector maps for Locus - feedback
January 18, 2024, 10:50:05
Well, amenity=bicycle_park is included in the online/offline POI, but I understand and added it to the tag-mapping file.
#12
Maps / Re: New vector maps for Locus - feedback
December 21, 2023, 13:00:12
@karlchick
- building will be from ZL 14 and the importatnt ones from ZL13
- landuse=retail from ZL 13
#13
Maps / Re: New vector maps for Locus - feedback
December 13, 2023, 12:22:32
@karlchick
place=locality from z15 - changed
buildings - which buildings are important?
landuse=retail - does it have any effect for zl=10?  I mean - these areas are often quite small and the user cannot recognize them in zl=10
#14
Maps / Re: New vector maps for Locus - feedback
December 12, 2023, 08:41:01
OK, it's changed...
#15
this is more question on Mapsforge team https://github.com/mapsforge/mapsforge. Anyway, as I know, it's impossible to write a rule the way you intend. The wildcard '*' can be used to "replace" an entire key or value. It cannot be used as a wildcard for part of a key or value

Thanks,
Petr