Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - tomas

#1
Some links for download of maps are missing on the first page. Can you fix it please?
#2
Mám stejný problém, už jsem o tom referoval v tomto vlákně viewtopic.php?f=28&t=994&start=20#p12647.
Překryv funguje pouze pro jednotlivé rastrové mapy(sqlitedb), pokud mapy stejného typu sdružím do adresáře, pak už jako overlay nefungují (ani je nelze jako překryv vybrat).
#3
Ano, je to přesně tak, multi-mapa funguje jako překryv pouze pro vektorovou mapu, ale když vyberu jako podkladovou mapu jinou multi-mapu, tak locus zahlásí "tuto mapu nelze vybrat". Pokud zruším překryv, pak vybrat lze, ale zase v menu Funkce/Překryv mapy nelze zvolit žádný překryv. Pokud jsou tyto mapy rozdělené, vše funguje jak má.
#4
Mám drobný problém s rastrovými mapami (sqlite). Vytvořil jsem v MOBAC mapy CZ_Topo, SK_Topo, CZ_Relief a SK_Relief. Pokud je uložím do adresáře locus/maps, a zvolím CZ_Topo jako aktuální mapu a CZ_Relief jako překryvnou vrstvu, vše běhá vpořádku. Překryvná vrstva se správně zobrazuje jak v rastrových, tak i ve vektorových mapách. Pokud však vytvořím adresáře locus/maps/Topo a locus/maps/Relief a vložím do nich mapy stejného typu, nejde současně zvolit rastrovou mapu s rastrovým překryvem. Mapy CZ a SK se sice tváří jako jedna mapa (což bylo cílem), nelze ale vrstvu Topo zvolit současně s překryvnou vrstvou Relief. Ve vektorových mapách se Relief zobrazuje vpořádku.
Ještě jedna poznámka, nejde asi o chybu programu, ale o jeho vlastnost. Pokud přidám do adresáře locus/maps větší soubor (více jak 1GB), pak se Locus spouští i několik minut. Při každém dalším spuštění to trvá již jen pár vteřin.