Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - VelkyVezir

#1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: LAB cache
April 19, 2024, 20:42:48
Tak jsem nakonec našel workaround, před exportem z GSAKu do Locusu jsem u všech labek změnil CacheType na Waymark, sice to má na mapě jinou ikonku, ale všechny jinak chybějící data jsou zpět :) S tímto určitě dokážu vydržet do příští verze Locusu  8)
#2
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: LAB cache
April 19, 2024, 19:50:32
Ahoj, rozhodně nechci, aby to vypadalo, že prudím, ale netrpělivě čekám na slíbenou betu :-) Zatím během dne z GD zmizela předchozí verze, ale nová tam není... Mám sice jiný problém než hlavsar, ale z povahy věci by to mohlo být opraveno současně... Já u labek postrádám sekce listing, otázky, logy – před pár dny to tu řešil někdo z Německa. Pokud by nebyla k dispozici nová beta, dá se někde stáhnout předchozí verze, kde labky fungují jako dřív?
#3
Quote from: VelkyVezir on June 19, 2021, 23:02:07
Quote from: Menion on June 18, 2021, 21:12:29
Guys, thanks for the feedback. I hope, most of the mentioned problems are now fixed in the new 4.2.1 version (just published).

Thanks fo the update. However, the corrected coords are still not working  :-[

I didn't change anything in GSAK so I have no idea what happened but after I re-exported the GPX file the corrected coords are OK now!  8)
#4
Quote from: Menion on June 18, 2021, 21:12:29
Guys, thanks for the feedback. I hope, most of the mentioned problems are now fixed in the new 4.2.1 version (just published).

Thanks fo the update. However, the corrected coords are still not working  :-[
#5
Quote from: Menion on June 18, 2021, 09:20:14
@VelkyVezir
I'll need more info here. Do you have a problem with the export or import of caches with corrected coordinates into Locus Map? The best is to share exact steps to simulate this problem.

Example. I select 1 single geocache in GSAK, enter a fictional corrected coordinates and export as GPX v 1.0. I import this file into Locus Map. It is displayed at the corrected coords but the icon is missing the red star so one doesn't know if it's corrected or not. When I look into geocache details it doesn't show the original coordinates either...
#6
Hi there,

I have a problem exporting geocaches that contain corrected coordinates in GSAK. They are placed correctly in the map but they are missing the original coordinates and the icons don't have the small red star in the upper right corner. In previous version 4.1 it worked fine. Anyone else with the same issue?