Locus Map - forum

Support => [CZ&SK] - diskuze o Locusu => Topic started by: m787462 on August 15, 2011, 08:08:26

Title: Problém s POI pri natočenej mape
Post by: m787462 on August 15, 2011, 08:08:26
Ahoj Menion, už dlhšie pozorujem problém s POI keď je zapnuté otáčanie mapy podľa kompasu. Po kliknutí na POI sa neotvorí menu. Môžem klikať kde chcem po celej obrazovke, menu sa proste neotvorí. Keď vypnem otáčanie mapy, všetko zrazu funguje ako má. Tento problém nenastáva vždy, ale zatiaľ som neprišiel na to ako problém vyvolať. Keď to chcem navodiť tak všetko funguje správne. Stáva sa mi to dosť často v teréne po dlhšom používaní Locusu. Asi to nejak súvisí s nahrávaním tracku, ale neviem to potvrdiť.
Title: Re: Problém s POI pri natočenej mape
Post by: menion on August 17, 2011, 10:59:31
ahoj, o tom vím a mám stejný problém. Vždy když to chci doma nasimulovat, tak vše funguje. Když jsem v terénu tak to občas zazlobí ale stačí např. vypnut  zapnout locus a i při rotaci to zase šlape. Pokud přijdeš na to jak to navodit ve všech případech, budu moc rád a hned opravím ...
Title: Re: Problém s POI pri natočenej mape
Post by: m787462 on August 17, 2011, 14:14:28
Tak, trochu som tento problém skúmal a došiel som k nasledujúcim zisteniam:

1. Problém sa prejavuje len na niektorých POI. Keď je rotácia vypnutá dá sa kliknúť na všetky. Keď je zapnutá dá sa kliknúť len na tie, ktoré sú východne od osi SEVER-JUH prechádzajúcej cez stredový kríž. - Toto sa zdá, že platí vždy. Otáčanie mapy môže byť automatické (kompas) ale aj ručné.

2. Niekedy sa stane, že po kliknutí na POI otvorenie menu trvá rádovo dlhšie (2-4 sekundy), vtedy sa menu otvorí aj viackrát cez seba, prípadne sa otvoria viaceré menu cez seba.

3. Niekedy sa Locus dostane do stavu, že už nejde kliknúť na žiadny POI. Do tohto stavu sa dostane po opustení locusu tlačítkom BACK (keď je zapnuté nahrávanie a ostane v pozadí) alebo HOME a opätovným  spustením (ale nefunguje to vždy, niekedy to aj problém opraví).

Dúfam, že niečo z toho pomôže.