Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Zdravím,
no ten Obchod a tedy jeho povolení které pomohlo fungování Smartmaps, mě celkem překvapuje. Jsem si celkem jist, že ani Smartmaps ani Locus Map, Google Play k fungování nepotřebují ( Locus Map Pro při prvních spuštěních pro konrtolu licence pouze ). Nicméně jak říká Poutník, lepší vypnout automatické aktualizace.

Nicméně jsem rád, že již vše funguje.
22
Troubles & Questions / additionnal form field (URL) of a trace
« Last post by madimax on June 24, 2017, 11:48:56 »
Hello,
How can we get access in the trace window of Locus to the URL "https://www.visorando.com/randonnee-vallon-du-soussoueou-a-gabas-en-vallee-d/" which is available in the attached GPX file (metadata field) ?
This will allow to get direct access in Locus to additionnal information about the trace.
Thank's in adavance for your reply
Emmanuel

23
[DE] - deutschsprachiger Forumsbereich / Fotos ausblenden/entfernen
« Last post by Gito on June 24, 2017, 11:22:30 »
Hallo liebe Foren-Gemeinde!

Ich benutze Locus schon seit geraumer Zeit, ohne besonders tief in die einzelnen Funktionen einzusteigen. Irgendwann hatte ich Locus so konfiguriert, dass alle geotaggt Fotos auf meiner Karte angezeigt werden. Grundsätzlich alle, die ich mit meinem Gerät aufgenommen habe. Mittlerweile sind das aber so viele, dass die Flut an Punkten die Performance reduziert und die Karte unleserlicher macht.
Ich habe leider keine Einstellung gefunden, alle Fotos auszublenden. Das Zurücksetzen der Einstellungen änderte leider nichts.

Habt ihr eine Idee?


Mit freundlichen Grüßen
Gito

PS: Ach ja. Alle Bilder habe ich ganz normal mit meiner nativen Foto-App aufgenommen.
24
Navážu na export stop do gpx. Když si vytvořím v Locusu s pomocí Brouteru (Přidat novou trasu) trasu a tu exportuji do gpx, poté naimportuji zpět do Locusu (nebo jen zobrazím v Mapové položky), tak z původní navigační trasy je zaznamenána stopa, tj. obsahuje čas jízdy, průměrnou rychlost, tempo, kalorie ... Jak tomu zabránit? Je problém v exportu?
25
Versions / Re: [APP] - version 3.24.+ ( 31. 5. 2017 )
« Last post by zigzag on June 24, 2017, 09:41:48 »
Thanks for your answer, i fixed the issue.
26
Add-ons / Re: Locus addon for Pebble
« Last post by zigzag on June 24, 2017, 09:39:02 »
The new update of Locus addon Pebble fix the issue.
27
Themes - Vector maps / Re: How to change theme?
« Last post by PawelS on June 23, 2017, 18:07:18 »
How to change viewpoints' zoom-min visibility in the Internal theme, which currently is 15?

In the tag-mapping_20170119.xml there is:

<osm-tag key="tourism" value="viewpoint" zoom-appear="13"/>

so they may be visible from zoom 13, right?

In a copied locus_internal_theme_20170119.xml I've added

Code: [Select]
<rule cat="tourism_topo" e="any" k="tourism" v="*" zoom-min="13" >
<rule e="any" k="tourism" v="viewpoint" >
<symbol src="file:/symbols/db_poi_viewpoint.svg" symbol-color="#755741"  symbol-width="14dp" scale-icon-size="17,1.15" />
</rule>
</rule>

Is it correct? Viewpoints are still displayed only from zoom 15. Lines 2-4 I've moved from a previous section about displaying icons from zoom 15.
28
......Začal jsem tím, že jsem povolil Obchod google play, který jsem měl zakázaný (nemám rád neustálé automatické aktualizace),....

Lze mít povolený obchod ale pouze s notifikací, s manuální aktualizací.
29
Tak už mapy fungují. Začal jsem tím, že jsem povolil Obchod google play, který jsem měl zakázaný (nemám rád neustálé automatické aktualizace), poté přestala padat aplikace Smartmaps. Pak jsme odinstaloval Locus free, nainstaloval Vaši testovací verzi a již v ní mapy fungovaly. Odinstaloval jsem ji, nainstaloval Locus free  z Obchodu google play a opět vše jede.
Je nutné pro funkci Locusu/offline map mít povolený Obchod google play?
30
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: korekce nadmořské výšky
« Last post by poutnikl on June 23, 2017, 13:19:36 »
GPS přijímače jsou všechny přesné přibližně stejně. Primární je samotná chyba GPS systému a signálové + geometrické podmínky příjmu. Zařízení ji ovlivní jen nepřímo citlivostí přijímače a  počtem satelitů/sítí, které je schopno přijímat a zpracovat.  Měření lze zpřesnovat opakovaným statickým měřením, což nelze použít při pohybu. Některé systémy mohou předávat už předfiltrovaná data, takže mohou vypadat přesnější.

2 zařízení lze seriozně srovnávat pouze při paralelním záznamu  se stejným softwarem a jeho nastavením.

Co je naopak podstatné je softwarové zpracování časové serie 3D GPS signálu.

U čistě GPS výšek - slabá  filtrace ponechá šum, takže udává převýšení vyšší než skutečné. Silná filtrace filtruje nejen šum, ale i realné nepravidelné změny výšky, takže udává převýšení nižší než skutečné. Ideální filtrace GPS výšek -  která je pro každý připad jiná a nelze ji předem určit - navzájem anuluje vliv zbytkového ponechaného šumu a lehkého vyhlazení reálného profilu.

Dále je podstatný způsob práce se SRTM - viz Nastavení - senzory. Nahrazení GPS výšky SRTM výškou vytvoří výškový profil jen minimálně závislý na zařízení ( Zbytková závislost je dana určením SRTM výšky ze zašuměné GPS pozice. ). Optimalizuce GPS výšek SRTM výškou, tak já to chápu, více méně ponechává GPS výšky s malou chybou, ale nahradí ty s velkou SRTM výškou. I tady záleží, jaká filtrace se použije a kdy 9 jestli před SRTM úpravou, nebo po ní ).

Tvoje data se mi zdají, že u jednoho zařízení je nedofiltrováno, zatímco u druheho přefiltrováno.  SRTM optimalizace ( asi spíše než nahrazení ) převýšení popostrčí směrem k čistému SRTM profilu.  Já bych osobně SRTM úpravu dat používal, bud optimalizaci, nebo nahrazení.
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10