Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1] 2 3 ... 16
1
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: Today at 07:19:05 »
3.31.2
Data / routes / three dots next to track name / edit = application crash

The error is fixed in the latest version of Locus. Thank you

2
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Plánování tras na PC?
« on: June 18, 2018, 19:42:10 »
Používám stejný web jako Poutnikl. Někdy taky sesterský: https://brouter.damsy.net/ Pokud potřebuji trasu v GPX souboru dodatečně editovat, udělám to na http://www.mygpsfiles.com/app/ V Locusu pak jezdím na kole jen podle výrazné čáry z GPX souboru na mapě. Hlasová navigace se mi neusvědčila, stačil průjezd kamionu a přeslechl jsem pokyn k odbočení.

3
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 16, 2018, 07:54:52 »
3.31.2
Data / routes / three dots next to track name / edit = application crash

4
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 15, 2018, 15:09:45 »
30.31.2. is not Beta. Therefore, some features can not be tested. So far, it looks like FREE 30.31.2 is OK.

Proposal to change the distribution: Would it be impossible to first publish the PRO and FREE version of the BETA version for another day until it shows that PRO is a problem? Testers would be more likely to compare whether the problems were already in BETA.

CZ:
30.31.2. není Beta. Nelze tedy vyzkoušet některé funkce. Zatím to ale vypadá, že FREE 30.31.2 je v pořádku.

Návrh na změnu distribuce: Nebylo by možné napřed zveřejnit verzi PRO a FREE nechat ještě jeden den v původní verzi v BETA, dokud dokud se neukáže, že je PRO bez problémů? Testeři by tak mohli snadněji porovnat, zda se problémy vyskytovaly už v BETA.

5
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 12, 2018, 19:36:28 »
Serious error in PRO version 3.31.1. I would rather describe a more complex problem in Czech:

Při každém přepnutí pomocí "přednastavení" Locus v průběhu procesu zhavaroval. Po novém startu byly některé předvolby jako třeba: mapové téma a dashoboard nastaveny správně, ale jiné jako třeba: záznamový profil ne. V průběhu jízdy na kole jsem si všiml, že se obrazovka neotáčí úplně rovně po směru jízdy, ale s odklonem asi 5 stupňů jednou vpravo jindy vlevo. Zkusil jsem za jízdy přepnout v menu nastavení kompasu na automatické přepínání "telefon/GPS". Kolonka, kde bývá přednastavená hodnota (asi 6.0) km byla prázdná. Vepsal jsem do ní "6" a dal "nastavit". V té chvíli Locus okamžitě zhavaroval. Předpokládám tedy, že pád aplikace způsobuje toto nastavení ať už aplikované ručně nebo pomocí "přednastavení".
1) poslední Beta fungovala správně, proto k chybě muselo dojít až po zveřejnění poslední Bety
2) myslím, že úplně stejný problém už jsme řešili někdy loni na podzim
V této chvíli je verze PRO jen velmi obtížně použitelná. Pokud má někdo v přednastaveních různé přepínání kompasu, bude zažívat krachy aplikace.

6
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 08, 2018, 21:22:33 »
@ Kondor
I have 30 seconds of screen shutdown in the android and 30 seconds for Locus. The Pro version will go out after 10 seconds after the light sensor is turned on, in the Beta version for 30 seconds.

7
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 08, 2018, 15:04:52 »
@Menion
1) The problem will be with my English. In the post to turn on the screen with a light sensor, I wanted to say that in BETA see the problem is removed. Extinction will take place as expected in 30 seconds. Today, I tried to go outside for the walk, and the delay of the extinguishers was set. So the problem is solved for me.

2) Add / Edit dialog box. If the problem is caused by full-screen mode, would it not be possible to temporarily disable this mode when entering the menu?

CZ:
@Menion
1) Problém bude spíše s mou angličtinou. V příspěvku k zapínání obrazovky světelným senzorem jsem chtěl říct, že v BETA vezi je problém odstraněn. Zhasnutí proběhne dle očekávání za 30 vteřin. Dnes jsem udělal pokus i venku za chůze a zpoždění zhasnutí odpovívá nastavení. Takže za mně je problém vyřešen.

2) Dialogový panel Přidat/Upravit. Pokud potíže způsobuje režim celé obrazovky, nebylo by řešení tento režim při vstupu do menu dočasně vypnout?

8
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 08, 2018, 10:15:19 »
Error in window when creating new folder in BETA. If I create a new folder in Point Manager when I turn the phone to portrait, the panel will be shortened when the keyboard is displayed in a narrow band and is inappropriate. When you rotate the phone to landscape, the panel is OK only in a non-keyboard view. When I click on the writing window, the keyboard completely covers the dialog box. See attached pictures.
9
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 07, 2018, 20:34:12 »
Due to the illness, only a short home test on / off the screen using a light sensor in the Beta version. It looks like if the screen is in motion, delayed shutdown works properly. Thanks @Kondor for detailed testing and @Menion for repair. After the healing, I test the bike.

10
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 05, 2018, 20:41:48 »
Please verify. I have set the screen switch on by waving above the light sensor. Automatic shutdown for 30 seconds. When I turn on the phone with the on / off button, the shutdown is executed correctly after 30 seconds. But when I turn on the phone by waving over the sensor, the screen goes out after 10 seconds.

11
Versions / Re: [APP] - version 3.30.+ ( 15. 3. 2018 )
« on: June 03, 2018, 18:01:55 »
Thank you, Menion, if it was too complicated, just add the option to the quick settings.

12
Versions / Re: [APP] - version 3.30.+ ( 15. 3. 2018 )
« on: June 02, 2018, 07:59:15 »
 Hello Menione, please try again to add to screen rotation preferences. With the new beta menu, you need to click 9x to change it. This is quite a lot. Otherwise I like the new menu, it is much clearer.

13
Versions / Re: [APP] - version 3.30.+ ( 15. 3. 2018 )
« on: May 06, 2018, 18:41:03 »
I understand, then you might prefer to keep the original version, but instead of the cross symbol use the "SAVE" button in the upper right corner. I think similarly it is also addressed "Diet". It will be clear that by pressing the changes will be confirmed.

CZ: Chápu, pak by se raději mohla zachovat původní verze, ale místo symbolu křížku použít v pravém horním rohu tlačítko s textem "SAVE". Myslím, že podobně to má řešena i "Strava". Tak bude jasné, že stiskem budou změny potvrzeny.

14
Versions / Re: [APP] - version 3.30.+ ( 15. 3. 2018 )
« on: May 05, 2018, 19:37:03 »
BETA. Sometimes the cancellation of the crosses is strange to me. Where the dialog box opens straight away, it is ok. However, the "Quick Settings" is strange when I press a switch and I do not have to cancel the dialog. Using the "back" button is not ideal because it is not clear whether the options remain set or canceled. Why is not an arrow in the upper left corner like a route planner?

CZ: BETA. Někdy mi to zrušení křížků přijde divné. Tam, kde se volbou dialogový panel rovnou ukončí je to v pořádku. Ovšem třeba u "Rychých nastavení" je divné když stisknu nějaký přepínač a nemám jak dialogový panel zrušit. Použití tlačítka "zpět" není ideální protože není dopředu jasné jestli volby zůstanou nastaveny nebo se zruší. Proč není v levém horním rohu šipka jako třeba u plánovače tras?

15
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Zajímavá analýza GPX
« on: May 04, 2018, 13:58:03 »
Jen tak pro zajímavost, hlavně pro ty co se rádi šťourají v analýze tras sem chci dát odkaz. Náhodou jsem to objevil na netu, zajímavostí je hlavně možnost nastavení "elevation" filtru. Změnou můžete vidět jak filtrování dokáže měnit nastoupané metry zaznamenané třeba barometrem do GPX. Velmi zajímavé je i podrobné zobrazení dat z GPX.
Zde je odkaz: http://www.javawa.nl/analyser_en.htmlPages: [1] 2 3 ... 16