Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1]
1
Versions / Re: [APP] - version 3.26.+ ( 11. 10. 2017 )
« on: October 11, 2017, 15:11:41 »
Suggestion how to change the point shift on small screen phones. Click a point and select "move point" in the menu. Then click on another location and the point moves. This could work, especially in combination with the zoom option.

CZ: Návrh jak změnit posun bodu na malých obrazovkách telefonů. Kliknout na bod a v menu zvolit "přesunout bod". Pak kliknout na jiné místo a bod se přesune. To by mohlo fungovat, obzvlášť v kombinaci s možností zoomu.
The following users thanked this post: Bucky Kid

2
No jo, díky, ale když já jsem s těmi profily tak moc spokojený  ;) a navíc jsem hrozná konzerva, jak si na něco zvyknu...
The following users thanked this post: poutnikl

Pages: [1]