Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1]
1
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 22, 2018, 07:19:05 »
3.31.2
Data / routes / three dots next to track name / edit = application crash

The error is fixed in the latest version of Locus. Thank you
The following users thanked this post: menion

2
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 12, 2018, 19:36:28 »
Serious error in PRO version 3.31.1. I would rather describe a more complex problem in Czech:

Při každém přepnutí pomocí "přednastavení" Locus v průběhu procesu zhavaroval. Po novém startu byly některé předvolby jako třeba: mapové téma a dashoboard nastaveny správně, ale jiné jako třeba: záznamový profil ne. V průběhu jízdy na kole jsem si všiml, že se obrazovka neotáčí úplně rovně po směru jízdy, ale s odklonem asi 5 stupňů jednou vpravo jindy vlevo. Zkusil jsem za jízdy přepnout v menu nastavení kompasu na automatické přepínání "telefon/GPS". Kolonka, kde bývá přednastavená hodnota (asi 6.0) km byla prázdná. Vepsal jsem do ní "6" a dal "nastavit". V té chvíli Locus okamžitě zhavaroval. Předpokládám tedy, že pád aplikace způsobuje toto nastavení ať už aplikované ručně nebo pomocí "přednastavení".
1) poslední Beta fungovala správně, proto k chybě muselo dojít až po zveřejnění poslední Bety
2) myslím, že úplně stejný problém už jsme řešili někdy loni na podzim
V této chvíli je verze PRO jen velmi obtížně použitelná. Pokud má někdo v přednastaveních různé přepínání kompasu, bude zažívat krachy aplikace.
The following users thanked this post: Condor

3
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Zajímavá analýza GPX
« on: May 04, 2018, 13:58:03 »
Jen tak pro zajímavost, hlavně pro ty co se rádi šťourají v analýze tras sem chci dát odkaz. Náhodou jsem to objevil na netu, zajímavostí je hlavně možnost nastavení "elevation" filtru. Změnou můžete vidět jak filtrování dokáže měnit nastoupané metry zaznamenané třeba barometrem do GPX. Velmi zajímavé je i podrobné zobrazení dat z GPX.
Zde je odkaz: http://www.javawa.nl/analyser_en.html


The following users thanked this post: Bucky Kid

4
Versions / Re: [APP] - version 3.30.+ ( 15. 3. 2018 )
« on: April 11, 2018, 07:27:21 »
So far, three trials version 3.30.2.8, twice walking in the woods, one bike ride, always about one hour. The GPS records absolutely no problem on the Galaxy A3. I confirm the same dashboard problem as Andrew. If a dashboard is displayed on the screen and I choose a different one, the original one will be displayed. Just press the hide / show dashboard button to turn the tan right. The bug was in the previous beta, I forgot to alert.
The problems Condor points to, unconfirmed, on my phone.

CZ: Zatím tři testy verze 3.30.2.8, dvakrát chůze v lese, jednou jízda na kole, vždy asi jednu hodinu. Záznamy  GPS naprosto bez problémů na Galaxy A3. Potvrzuji stejný problém s dasboardy jako Andrew. Pokud je zobrazen na obrazovce nějaký dashboard a pomocí předvolby zvolím jiný, zůstane zobrazen ten původní. Stačí stisknout tlačítko skrýt/zobrazit dashboard a ukáže se tan správný. Chyba byla i v předchozí BETA, zapomněl jsem upozornit.
Potíže na které poukazuje Condor nepotvrzeny, na mém telefonu.
The following users thanked this post: Andrew Heard

5
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 13, 2018, 17:09:22 »
BETA
Satellite screen. Three dots / setting / sensors / compass. When selecting Auto Change, the Set button does not work. The remaining two options are functional.

Cz: Obrazovka Satelity. Tři tečky / nastavení / senzory / kompas. Při výběru Automatická změna nefunguje tlačítko Nastavit. U zbývajících dvou voleb je funkční
The following users thanked this post: menion

6
Versions / Re: [APP] - version 3.26.+ ( 11. 10. 2017 )
« on: October 11, 2017, 15:11:41 »
Suggestion how to change the point shift on small screen phones. Click a point and select "move point" in the menu. Then click on another location and the point moves. This could work, especially in combination with the zoom option.

CZ: Návrh jak změnit posun bodu na malých obrazovkách telefonů. Kliknout na bod a v menu zvolit "přesunout bod". Pak kliknout na jiné místo a bod se přesune. To by mohlo fungovat, obzvlášť v kombinaci s možností zoomu.
The following users thanked this post: Bucky Kid

7
No jo, díky, ale když já jsem s těmi profily tak moc spokojený  ;) a navíc jsem hrozná konzerva, jak si na něco zvyknu...
The following users thanked this post: poutnikl

Pages: [1]